Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D w populacji osób dorosłych w Polsce

Paweł Płudowski, Jerzy Konstantynowicz, Maciej Jaworski,