author-image

Dorota Bulsiewicz


Dr n. med. Dorota Bulsiewicz
Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Specjalista neonatologii z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Certyfikowany ultrasonografista. Zastępca Kierownika Kliniki, kierująca odcinkiem Intensywnej Terapii Noworodka. Dydaktyk, koordynator Propedeutyki Pediatrii Uczelni Łazarskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Główny obszar zainteresowań zawodowych to intensywna terapia noworodka, w tym szczególnie wentylacja mechaniczna, cewnikowanie naczyń centralnych i diagnostyka ultrasonograficzna. Zaangażowana w pracę naukową Kliniki. Jej dorobek naukowy obejmuje zarówno publikacje krajowe, jak i zagraniczne oraz doniesienia zjazdowe.