Oznaczanie stężenia kortyzolu we włosach może pomóc identyfikować nastolatki zagrożone depresją

2019-10-31

article image

Oznaczanie stężenia kortyzolu we włosach może pomóc identyfikować nastolatki zagrożone depresją

Autor: Jędrzej Sarnecki

Opracowanie na podstawie: Ford JL, Boch SJ, Browning CR. Hair cortisol and depressive symptoms in youth: An investigation of curvilinear relationships. Psychoneuroendocrinology 2019;109:104376.

 

Rosnąca zapadalność na zaburzenia depresyjne obserwowana wśród młodzieży oraz zwiększająca się częstość podejmowania prób samobójczych wśród nastolatków sprawiają, że wzrasta zainteresowanie możliwościami rozpoznawania podwyższonego ryzyka wystąpienia objawów depresji na podstawie określonych markerów. Z badania przeprowadzonego przez Ford i wsp. wynika, że jedną z potencjalnych metod identyfikowania pacjentów zagrożonych rozwojem depresji jest oznaczanie stężenia kortyzolu we włosach. Dotychczas pomiary tego hormonu stresu we włosach były oceniane pod kątem możliwości jego wykorzystania jako markera przewlekłego stresu, traumy dziecięcej czy zaburzeń poznawczych.

W badaniu, którego wyniki ukazały się w lipcu 2019 r. na łamach czasopisma Psychoneuroendocrinology, wzięła udział reprezentatywna dla populacji Franklin County w Ohio grupa nastolatków w wieku 11-17 lat, licząca 432 osoby. Od uczestników pobierano próbki włosów, ważące ok. 10-50 mg, w których następnie oznaczano stężenie kortyzolu. Ponadto uczestnicy badania wypełniali krótką wersję kwestionariusza CES-DS (ang. Center for Epidemiologic Studies Depression Scale), w ramach którego określali częstość występowania objawów depresyjnych i pozytywnych odczuć w ostatnim tygodniu.

Analiza wyników nie wykazała występowania liniowej zależności pomiędzy stężeniem kortyzolu we włosach a występowaniem objawów depresji. Badacze stwierdzili natomiast występowanie istotnej statystycznie korelacji krzywoliniowej pomiędzy tymi wynikami (p = 0,05). Zaobserwowano, że zarówno niskie, jak i wysokie stężenia kortyzolu we włosach były związane z częstszym występowaniem objawów depresji. Wyniki te odpowiadają rezultatom badania Penninxa i wsp., w którym niskie oraz wysokie stężenia kortyzolu w moczu były powiązane z objawami depresji u osób starszych[1].

Jak podsumowują wyniki autorzy publikacji, konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań, szczególnie z udziałem młodzieży, w celu oceny związku, potencjalnie przyczynowo-skutkowego, pomiędzy stężeniami kortyzolu a objawami depresji.

 

[1] Penninx BW, Beekman AT, Bandinelli S i wsp. Late-life depressive symptoms are associated with both hyperactivity and hypoactivity of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis. Am J Geriatr Psychiatry 2007;15:522-529.


Podobne aktualności