Sytuacja epidemiczna w polskich szpitalach – raport Głównego Inspektoratu Sanitarnego

2023-10-19

article image

Opracowanie na podstawie: Główny Inspektorat Sanitarny. Stan sanitarny kraju w 2022 roku. 2023.

 

Autor: Jan Koziej

 

Co roku Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) publikuje raport podsumowujący pracę Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W najnowszym raporcie: Stan sanitarny kraju w 2022 roku, GIS opisał m.in. sytuację epidemiczną w polskich szpitalach.

Zgodnie z dokumentem, w 2022 r. zgłoszono 5107 ognisk epidemicznych – o 676 więcej niż w ubiegłym roku. Liczba ognisk wzrasta od kilkunastu lat. 81,7% (4175) wszystkich ognisk zostało wywołanych przez SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), w tym 7% (287) dotyczyło wyłącznie zakażeń wśród personelu. Łącznie w 2022 r. zgłoszono 9500 potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 pracowników placówek medycznych.

Czynnikami etiologicznymi w pozostałych ogniskach były kolejno: bakterie (805), wirusy (97), pasożyty (6), grzyby (2); w 22 przypadkach przyczyny nie poznano. Według autorów spada liczba ognisk wywoływanych przez wirus odry oraz świerzbowiec ludzki. Najczęściej zgłaszanym czynnikiem bakteryjnym było Clostridioides difficile (51,93% wszystkich ognisk, nie wliczając SARS-CoV-2). Eksperci zwracają uwagę na nawrotowy przebieg choroby warunkowany bakteryjnymi toksynami oraz ryzyko zgonu związane z infekcją C. difficile.

Do kolejnych czynników bakteryjnych należały: Klebsiella pneumoniae (23,18%), Acinetobacter baumannii (6,79%) oraz Pseudomonas aeruginosa (1,39%). GIS alarmuje, że pałeczka Gram(-) K. pneumoniae, szczególnie typu New Delhi (NDM), stanowi coraz większe utrudnienie dla służby zdrowia. W 2022 r. zgłoszono 143 ogniska tej bakterii, w tym 98 NDM. We wszystkich województwach wykryto ogniska o etiologii K. pneumoniae. Szczególnie niebezpieczne są bakterie NDM, które dzięki karbapenemazom oraz innym beta-laktamazom wykazują odporność na wszystkie dostępne antybiotyki beta-laktamowe oraz wiele antybiotyków z innych grup.

Autorzy podkreślają rolę monitorowania zakażeń szpitalnych oraz stosowania w placówkach następujących działań przeciwepidemicznych:

  • przeprowadzanie badań przesiewowych przy przyjęciu do szpitala;
  • procedury oznaczania wrażliwości pałeczek Gram(-) na karbapenemy;
  • przestrzeganie zasad kwarantanny/izolacji wobec pacjentów zakażonych lub skolonizowanych;
  • prowadzenie badań przesiewowych pacjentów hospitalizowanych oraz kontroli stosowania procedur;
  • edukacja pacjentów przebywających w szpitalach oraz ich rodzin na temat zasad postępowania w celu zapobiegania zakażeniom.

Pełna wersja publikacji jest dostępna pod adresem:

https://www.gov.pl/web/gis/raport---stan-sanitarny-kraju

 

 

fot. https://www.pexels.com/pl-pl/


Podobne aktualności