Bezpieczeństwo fotelików samochodowych montowanych tyłem do kierunku jazdy

Ciekawostki

Bezpieczeństwo fotelików samochodowych montowanych tyłem do kierunku jazdy

Autor: Jędrzej Sarnecki

Opracowanie na podstawie: Mansfield J, Kang Y, Bolte J. Rear-Facing Child Restraint Systems in Rear Impact Sled Tests. SAE Technical Paper 2018; DOI: 10.4271/2018-01-1325.

 

Foteliki samochodowe montowane tyłem do kierunku jazdy są rekomendowane przez ekspertów jako zapewniające najbezpieczniejszą pozycję dla niemowląt i małych dzieci. Jazda tyłem do kierunku poruszania się samochodu jest zalecana u dzieci do 2. roku życia. Jak dotąd większość badań dotyczących ich bezpieczeństwa była poświęcona ich efektywności w zderzeniach czołowych i bocznych. W kwietniu 2018 r. SAE International opublikował pracę przedstawiającą wyniki testów zderzeniowych przeprowadzonych w celu oceny bezpieczeństwa zapewnianego przez foteliki ustawione tyłem do kierunku jazdy przy uderzeniach w tył pojazdu.

Zderzenia, w których dochodzi do uderzania w tył pojazdu, są rzadsze niż innego typu i odnotowuje się mniej zgonów z nimi związanych. W celu oceny zapewnianego bezpieczeństwa w tym typie zderzeń przez foteliki montowane tyłem Mansfield i wsp. przeprowadzili serię testów zderzeniowych z wykorzystaniem 4 różnych typów fotelików i z użyciem antropomorficznych urządzeń testowych.

Jak wykazano w przeprowadzonych testach, foteliki montowane tyłem do kierunku jazdy dobrze zabezpieczały umieszczone w nich manekiny będące urządzeniami testowymi, niezależnie od wielkości pasażera czy typu mocowania. Wykazano, że zapewniają bezpieczną pozycję głowy, szyi i kręgosłupa w trakcie uderzania. Są to pierwsze wyniki eksperymentalnego badania poświęconego tej tematyce. Jak podsumowują je autorzy publikacji, otrzymane dane są zgodne z informacjami pochodzącymi z danych epidemiologicznych świadczących o efektywności fotelików montowanych tyłem do kierunku jazdy.