Niebezpieczeństwa związane z używaniem sprzętu do siedzenia i noszenia dzieci poniżej 2. r.ż.

Ciekawostki

Niebezpieczeństwa związane z używaniem sprzętu do siedzenia i noszenia dzieci poniżej 2. r.ż.

Opracowanie: Carlos Lifschitz

Tłumaczenie: Jędrzej Sarnecki

Celem badania przeprowadzonego przez Batrego i wsp. była analiza mechanizmów, w jakich dochodzi do urazów u dzieci < 2. r.ż. korzystających ze sprzętów do siedzenia (leżaczków, huśtawek) i transportowania (wózków, chust do noszenia, fotelików samochodowych), oraz identyfikacja czynników zwiększających ryzyko tych urazów. Autorzy publikacji wykorzystali informacje zebrane przez Amerykańską Komisję ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (US Consumer Product Safety Commission) pochodzące z lat 2004-2008. Z 47 przeanalizowanych wypadków śmiertelnych 31 miało miejsce w momencie, kiedy dziecko znajdowało się w foteliku samochodowym, 5 było związanych z korzystaniem z chust do noszenia, po 4 miały związek z huśtawkami i leżaczkami, a 3 wydarzyły się, gdy dziecko znajdowało się w wózku. Czas, jaki upływał między momentem, w którym dziecko widziano żywe po raz ostatni, a chwilą, w której znaleziono je martwe, różnił się znacząco w zależności od sprzętu. Średnia wynosiła 26 min w przypadku chust, 32 min dla wózków, 140 min dla fotelików samochodowych, 150 min dla leżaczków i 300 min dla huśtawek. Przyczyną śmierci we wszystkich przypadkach poza jednym było uduszenie się dziecka. 52% wypadków śmiertelnych, które miały miejsce w samochodzie, wynikało z uduszenia pasami bezpieczeństwa. Przyczyną pozostałych zgonów była nieprawidłowa pozycja.


Komentarz:

Rodzice często ufają sprzętom wykorzystywanym do transportowania dzieci i nie zawsze zwracają wystarczającą uwagę na pozycję i sposób, w jaki dziecko zostało unieruchomione. Niemowlęta i małe dzieci < 2. r.ż. zawsze powinny być prawidłowo umieszczane w sprzętach wykorzystywanych do ich transportu. Nie wolno zostawiać ich bez opieki, kiedy przebywają w sprzętach do siedzenia czy transportowania. Foteliki samochodowe nie powinny być wykorzystywane jako miejsce snu dziecka w okolicznościach innych niż podróż samochodem. Należy również zapinać dziecko pasami bezpieczeństwa, postępując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta. Niemowlęta noszone w chustach powinny mieć zawsze widoczną i odkrytą twarz (powyżej brzegu chusty). Pozycja, w której znajduje się dziecko, nie może powodować dociskania jego brody do klatki piersiowej. Pediatrzy powinni przekazywać powyższe informacje rodzicom małych dzieci w celu zwrócenia ich uwagi na te podstawowe środki bezpieczeństwa.