Stosowanie leczenia hipolipemizującego u dzieci w USA

Ciekawostki

Stosowanie leczenia hipolipemizującego u dzieci w USA

Opracowanie: Carlos Lifschitz

Tłumaczenie: Jędrzej Sarnecki

Według wytycznych opublikowanych w 2008 i 2011 r. zalecane jest stosowanie leków hipolipemizujących u dzieci ≥ 8. r.ż., u których występuje wysokie ryzyko naczyniowo-sercowe, np. z powodu rodzinnej hipercholesterolemii (ang. familial hypercholesterolemia, FH). W celu oceny stosowania przez lekarzy leczenia hipolipemizującego u dzieci
oraz identyfikacji czynników sprzyjających rozpoczęciu terapii Joyce i wsp. przeprowadzili badanie, w ramach którego przeanalizowali informacje pochodzące z medycznych baz danych w USA. Spośród > 13 mln pacjentów w wieku 8-20 lat, do których danych mieli dostęp badacze, 665 rozpoczęło w latach 2005-2010 leczenie hipolipemizujące (2,6/100 000 osobolat). Istotnie częściej terapię podejmowano u chłopców, u pacjentów ≥ 15. r.ż., po ≥ 5 konsultacjach lekarskich oraz w przypadku rozpoznania FH, innych dyslipidemii, cukrzycy typu I lub II, nadciśnienia tętniczego lub otyłości. Autorzy omawianego badania ocenili, że leczenie hipolipemizujące jest rzadko rozpoczynane u pacjentów pediatrycznych, a jego częstość nie wzrosła pomimo publikacji wytycznych dotyczących tego zagadnienia.

Komentarz: Większość lekarzy nie ma doświadczenia i/lub może czuć się niepewnie, przepisując dzieciom i nastolatkom leki o działaniu hipolipemizującym. W efekcie rozpoczęcie korzystnego (pomimo młodego wieku pacjenta) leczenia, które w określonych sytuacjach jest wskazane, może być opóźnione. Terapię rozpoczyna się od zastosowania odpowiedniej diety, jednak często pacjenci nie przestrzegają zaleceń dotyczących żywienia. Wyłączne postępowanie dietetyczne może być również niewystarczająco efektywne. Zgodnie z wytycznymi z 2008 i 2011 r. leczenie hipolipemizujące jest zalecane u pacjentów pediatrycznych ≥ 8. r.ż., u których występuje wysokie ryzyko powikłań naczyniowo-sercowych, np. w przebiegu rodzinnej hipercholesterolemii.