author-image

Anna Dobrzańska


prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska

Absolwenta Akademii Medycznej w Lublinie, specjalista II stopnia w dziedzinie pediatrii (1982) oraz neonatologii (1997), w 1978 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych, w 1994 – doktora habilitowanego. Odbyła szkolenia zagraniczne: w London Hammersmith Hospital (1989) u prof. Dubowitza, w paryskim Szpitalu Armand-Trousseau (1995) u prof. J. Costila i u prof. J. C. Gabilana. W 2009 roku uzyskała tytuł profesora.

•    profesor pediatrii i neonatologii
•    były Kierownik Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka 
•    przez 13 lat konsultant krajowym w dziedzinie pediatrii
•    członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych
•    członek Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk
•    członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
•    brała udział w projektach unijnych ( CHOP, EARNEST, NUTRIMENTHE)
•    jest autorka wielu prac naukowych (ponad 330 do końca 2018 r. ) opublikowanych w kraju i za granicą, z liczbą cytowań ponad 1000
•    redaktor podręcznika Pediatrii oraz wielu rozdziałów w podręcznikach i monografiach

Zainteresowania badawcze:
•    problematyka otyłości, żywienia dzieci , zasad suplementacji żelaza i witaminy D 
•    zagadnienia dotyczące zakażeń wewnątrzmacicznych i chorób wrodzonych u noworodków

Odznaczenia za działalność społeczną i zawodową: 
•    Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
•    nagroda Białego Kruka Fundacji „Promocja Zdrowia”
•    Medal Józefa Brudzińskiego
•    Złoty Medal za Zasługi dla Harcerstwa Polskiego
•    srebrna odznaka „Przyjaciel Harcerstwa”
•    odznaczenie PTP Gloria Pediatrica i Oskar Polskiej Pediatrii.

Prof. Anna Dobrzańska znalazła się na Liście Stu 2018 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, na której zajęła 52. miejsce.


Autor artykułów