Pediatria 1 | 2021

SPIS TREŚCI

Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Halina Weker, Piotr Socha, Ewa Helwich, Magdalena Nehring - Gugulska, Janusz Książyk, Anna Rybak, Dorota Olczak-Kowalczyk, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Andrea Horvath, Teresa Jackowska, Hanna Mojska, Danuta Gajewska, Ryszard Lauterbach, Bartłomiej M. Zalewski, Hanna Szajewska,
Pediatria 1 | 2021

Nowe wytyczne leczenia choroby Crohna u dzieci – konsensus ECCO/ESPGHAN 2020

Jarosław Kierkuś, Edyta Szymańska,
Pediatria 1 | 2021
Cena:8 zł

Stosowanie probiotyków u dzieci z ASD

Jędrzej Sarnecki,
Pediatria 1 | 2021
Cena:6 zł

Podstawy oceny okulistycznej dzieci w gabinecie POZ

Anna Gotz-Więckowska, Marta Pawlak,
Pediatria 1 | 2021
Cena:8 zł

Niedożywienie i leczenie żywieniowe u dzieci z wadami wrodzonymi serca

Joanna Friedman-Gruszczyńska,
Pediatria 1 | 2021
Cena:8 zł

Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych

Lidia Woźniak-Mielczarek, Robert Sabiniewicz, Dominika Sabiniewicz, Jarosław Meyer-Szary,
Pediatria 1 | 2021
Cena:6 zł

Zaburzenia endokrynologiczne u dzieci z zespołem Shwachmana–Diamonda

Agnieszka Bogusz-Wójcik, Grzegorz Oracz, Mieczysław Szalecki,
Pediatria 1 | 2021
Cena:6 zł

Postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa typu 3

Irena Jankowska, Patryk Lipiński, Joanna Pawłowska,
Pediatria 1 | 2021
Cena:6 zł

Kiedy przed włączeniem kwasu walproinowego należy wykonać sekwencjonowanie genu POLG?

Dorota Wesół-Kucharska, Milena Greczan, Maria Pękała, Elżbieta Ciara, Dorota Piekutowska-Abramczuk, Maciej Pronicki, Elżbieta Jurkiewicz, Dariusz Rokicki,
Pediatria 1 | 2021
Cena:8 zł

Zaparcie – częsty i wstydliwy problem w praktyce pediatrycznej

Grzegorz Skałkowski, Agnieszka Jaromin, Sylwia Trybek,
Pediatria 1 | 2021
Cena:8 zł

Mutacja genu czynnika V Leiden jako przyczyna ostrego niedokrwienia kończyny u noworodka – opis przypadku

Magdalena Sławek, Grażyna Pazera, Jarosław Miszczuk,
Pediatria 1 | 2021
Cena:6 zł