Aktualny numer
Pediatria nr 1/2018
KUP PRENUMERATĘ
Moja przygoda z celiakią. Od Interlaken 1969 do Oslo 2012
Stanowisko zespołu ekspertów dotyczące choliny jako składnika pokarmowego o znaczącym wpływie na zdrowie człowieka
Wywiad żywieniowy ukierunkowany na alergię – polska wersja ankiety Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej
Nowe wytyczne Amerykańskiej Akademii Pediatrii dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym u dzieci i młodzieży – najważniejsze zmiany wraz z komentarzem
Mieszanki modyfikowane przeznaczone dla małych dzieci – stanowisko Komitetu ds. Żywienia ESPGHAN
Probiotyki u dzieci − przegląd aktualnych badań
Znaczenie mikrobioty w rozwoju odpowiedzi immunologicznej − rola oligosacharydów GOS/FOS
Alergia na białka mleka krowiego w praktyce pediatrycznej – praktyczne aspekty stosowania silnych hydrolizatów i mieszanek elementarnych
Ostre zapalenie gardła i migdałków podniebiennych w świetle rekomendacji postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2016
Przydatność oznaczania prokalcytoniny w rozpoznawaniu zakażeń u dzieci
Popularne mity dotyczące zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych a aktualne rekomendacje
Rybia łuska wrodzona i dziedziczna u dzieci − aktualne zasady postępowania
Obiektywne metody oceny zapotrzebowania energetycznego i składu ciała w wybranych wrodzonych wadach metabolizmu
Dojrzewanie w pigułce
Ubytek przegrody międzykomorowej
Przydatność oznaczania S-adenozylometioniny i S-adenozylohomocysteiny do rozpoznawania wrodzonych zaburzeń metylacji
Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B u dzieci
Ocena postępowania ratunkowego w drgawkach gorączkowych u dzieci na etapie przedszpitalnym i wczesnoszpitalnym
Zespół Guillaina-Barrégo czy deficyt dehydrogenazy pirogronianu – trudności diagnostyczne na podstawie przypadków klinicznych
Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce, wydanie II - 2017 (PDF)
Powikłania przebiegu grypy w zależności od wieku
Wywiad żywieniowy ukierunkowany na alergię – polska wersja ankiety Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej