Sprawozdanie z konferencji „Standardy medyczne w praktyce neonatologicznej i pediatrycznej”
Wpływ witaminy D na przebieg astmy
Wpływ opóźnionego odpępnienia na ryzyko niedokrwistości u niemowląt