Stosowanie adrenaliny w przypadku reakcji anafilaktycznej – raport AAP
Wpływ aktywności fizycznej na zachowanie dzieci
Wczesny powrót do aktywności fizycznej po wstrząśnieniu mózgu