Bezpieczny moment zakończenia fototerapii u noworodków
Stosowanie adrenaliny w przypadku reakcji anafilaktycznej – raport AAP
Wpływ aktywności fizycznej na zachowanie dzieci