Metodologia planowania, zbierania i analizowania danych w badaniach klinicznych

dr Jarosław Kierkuś, dr hab. Marek Woynarowski, mgr Krzysztof Koliński, Agnieszka Olek,