Elastograficzna ocena występowania stłuszczenia i włóknienia wątroby u dzieci z otyłością

Sebastian Więckowski, Agata Kozłowska, Aleksandra Byczyńska, Wojciech Jańczyk,