Wywiad żywieniowy ukierunkowany na alergię – polska wersja ankiety Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej

Andrea Horvath, Marta Krawiec, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Anna Zawadzka-Krajewska, Joanna Rachtan-Janicka,