Pediatria 4 | 2008

SPIS2 TREŚCI

Mikroorganizmy jelitowe człowieka.

Adriana Nowak,
Pediatria 4 | 2008

Zastosowanie probiotyków w pediatrii.

prof. Hanna Szajwska,
Pediatria 4 | 2008

Rozpoznawanie astmy dziecięcej na podstawie zaleceń PRACTAL.

dr Joanna Lange, prof. dr hab. Marek Kulus,