Pediatria 3 | 2010

SPIS TREŚCI

Epidemiologia cukrzycy typu 1

prof. dr hab. Przemysława Jarosz-Chobot, Ewa Otto-Buczkowska,
Pediatria 3 | 2010

Algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutyczego w cukrzycach monogenowych u dzieci

Maciej Borowiec, Agnieszka Zmysłowska, prof. dr hab. Wojciech Młynarski,